+420 731 242 485

+420 731 242 485 | PROJEKT ZDARMA | DEUTSCH

ZATEPLENÍ DOMŮ

ZATEPLENÍ DOMŮ

Naše společnost zajistí komplexní služby a dodávky v oblasti revitalizace bytových domů pro společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva a domy ve vlastnictví obcí či podnikatelských subjektů. Rádi vám vše na osobním jednání vysvětlíme a poradíme. Samotná realizace revitalizace se skládá z několik a fází.

V rámci přípravné fáze zajistíme:

 • stavebně – energetické posouzení vašeho domu (obsahuje zhodnocení stávajícího stavu jednotlivých stavebních konstrukcí a technických systémů včetně možnosti termosnímků, návrh opatření, předběžný odhad investičních nákladů na jejich realizaci, doporučený postup, návrh financování, výpočet energetických úspor na vytápění a ekonomickou návratnost investic na zateplení)
 • projektovou dokumentaci zvolených opatření v potřebném stupni (včetně vytvoření dokumentace stávajícího stavu domu, pokud chybí, včetně položkového rozpočtu, architektonického řešení barevnosti fasády, průkazu energetické náročnosti budovy či energetických výpočtů měrné potřeby tepla na vytápění před a po realizaci zateplení)
 • pomůžeme s vytvořením a shromážděním podkladů pro jednání se stavebním úřadem (pro stavební povolení nebo ohlášení stavby)
 • financování potřebných investic s ohledem na současnou tvorbu fondu oprav, s případným využitím dotačních programů a s možností výhodného úvěru

V rámci realizační fáze oprav a rekonstrukcí zajistíme:

 • střecha – výměna krytiny, laťování, dešťových žlabů a svodů, hromosvodů
 • zateplení půd, stropů suterénu, střech
 • fasády – opravy porušených míst, zateplení, nátěr
 • lodžie a balkóny – dodávky a montáž nových nebo rekonstrukce stávajících
 • výplně stavebních otvorů – výměna oken a dveří za nové s lepšími tepelně-izolačními parametry
 • hydroizolace základů domu včetně nátěru soklů a terénních úprav

Při využití našich služeb získáte:

 • kvalifikované posouzení vašeho domu zkušenými odborníky
 • projektovou dokumentaci stávajícího stavu nebo projekt zvoleného řešení
 • návrh optimální varianty z hlediska stavebně-technických potřeb domu a způsobu financování s co nejnižším nebo žádným navýšením fondu oprav
 • rychlý přístup k finančním zdrojům i bez dotací
 • dosažení úspor nákladů na vytápění a tím zajištění návratnosti investic na zateplení
 • odstranění havarijních a nevyhovujících stavů na domě
 • zhodnocení ceny domu a bytů
 • zlepšení vzhledu domu

Zaujala Vás naše nabídka? Klikněte na tlačítko níže, pošlete nám kontaktní údaje a my se s Vámi spojíme.